top of page
Picture1.png

گروه پزشکی اول کودکان در اولویت قرار دارد
سلامتی شما و خانواده شما

Family At Church

Children First Medical Group برای اعضای خود و بسیاری از جوامعی که به آنها خدمت می کند ارزش قائل است. امیدواریم بهترین و عادلانه ترین مراقبت را با اتصال آنها به جامعه و منابع سلامتی به اعضای خود ارائه دهیم. 

ما فهرستی جامع و کامل از منابع جامعه را برای کمک به شما و عزیزانتان جمع آوری کرده ایم. به دکمه زیر مراجعه کنید. 

برای دسترسی آسان به منابع به پیوندهای سریع زیر مراجعه کنید:

ارجاعات تغذیه و مواد غذایی

ارجاعات مسکن

ارجاعات باردار و تازه متولد شده

حمل و نقل

خط تلفن های بهداشت روان و پیشگیری از خودکشی

دندان و بینایی

شماره تلفن های انجمن

Connect  را پیدا کنید

پایگاه های داده جامعه

bottom of page