top of page

شرکای ما 

CFMG logo clip art (original with primar
Picture1.png_Without text.png

همکاری با هم برای کمک به ارائه بهترین مراقبت از فرزندتان.

Go Team

گروه اول پزشکی کودکان به اولویت قرار دادن کودکان اعتقاد دارد ، به همین دلیل ما با بهترین گروه ها در منطقه خلیج سان فرانسیسکو همکاری کرده ایم تا بهترین کیفیت بالینی مراقبت را در اختیار فرزندان و خانواده خود قرار دهیم. شرکای افتخار ما را می توان در زیر مشاهده کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرکای ما ، روی نماد کلیک کنید تا به وب سایت آنها هدایت شوید یا برای لیست کاملی از شرکای ما با ما تماس بگیرید.

0.png
anthem.png
Screen Shot 2019-12-11 at 3.21.33 PM.png
Screen Shot 2019-08-13 at 9.57.49 AM.png
bottom of page