top of page

Agosto 16, 2022

Kaligtasan sa Araw

Tinatangkilik ang araw? Ligtas mo bang tinatamasa ang sinag ng araw? Alamin sa ibaba! 

The Importance of Sleep

 

Ayon saCenters for Disease Control and Prevention (CDC), ang kanser sa balat ay ang pinakakaraniwang kanser sa US. 

Ang sobrang sikat ng araw ay maaaring magdulot ng kanser sa balat. Ang araw ay naglalabas ng mga sinag ng ultraviolet (UV). Ang mga sinag ng UV ay maaaring makapinsala sa mga selula ng balat, at makatutulong sa pag-unlad ng kanser sa balat. 

 

Mahalagang protektahan ang iyong balat mula sa UV rays sa buong taon, kahit na sa maulap o malamig na araw!

 

Dahil ang pagkakalantad sa UV ay maaaring magdulot ng kanser sa balat, mahalagang protektahan ang iyong balat mula sa araw.

Narito ang mga paraan upang maprotektahan ang iyong balat mula sa araw. 

 

 1. Damit

  1. Maaaring maprotektahan ng mga long-sleeve shirt at long pants/skirt ang iyong balat mula sa UV rays ng araw. Ang mas maitim na damit ay maaaring mag-alok ng higit na proteksyon mula sa araw. Kung maaari, magsuot ng sumbrero upang protektahan ang iyong mga tainga at mukha. Para sa pinakamaraming coverage, magsuot ng sumbrero na may buong labi sa buong paligid. Maaari ding gamitin ang salaming pang-araw upang protektahan ang iyong mga mata. Siguraduhing gumamit ng mga salaming pang-araw na humaharang sa parehong UVA at UVB para sa pinakamaraming proteksyon.  

 2. Sunscreen

  1. Kapag pumipili ng sunscreen, siguraduhing pumili ng sunscreen na humaharang sa parehong UVA at UVB rays. Ang sunscreen na ito ay dapat ding may sun protection factor (SPF) na 15 o mas mataas. Nire-rate ng SPF kung gaano kahusay na hinaharangan ng sunscreen ang mga sinag ng UV. Dapat ilapat ang sunscreen sa nakalantad na balat bago lumabas.

  2. Siguraduhing muling mag-apply ng sunscreen kung mananatili ka sa sikat ng araw nang higit sa 2 oras. 

 3. Lilim

  1. Kapag nasa labas, subukang magpalipas ng oras sa lilim kung maaari. Mahalaga pa rin na protektahan ang iyong balat sa pamamagitan ng pananamit at paggamit ng sunscreen. 


 

Hindi inirerekomenda ng Food and Drug Administration (FDA) na gumamit ng sunscreen ang mga sanggol na wala pang 6 na buwan. Ang balat ng sanggol ay mas sensitibo sa mga epekto ng sunscreen. Sa halip na sunscreen, panatilihin ang mga sanggol na wala pang 6 na buwan sa lilim at malayo sa direktang sikat ng araw. 

 

Mga Tip sa Kaligtasan sa Araw para sa mga Sanggol na Mas bata sa 6 na buwan: 

 • Siguraduhing takpan ang mga sanggol ng magaan na damit.  

 • Panatilihin ang mga sanggol sa lilim hangga't maaari.

 • Kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng sunscreen sa iyong sanggol, makipag-usap sa iyong pedyatrisyan.

 • Gumamit ng sumbrero upang magbigay ng lilim sa mukha, leeg, at tainga ng iyong sanggol.

 • Panoorin ang iyong sanggol para sa mga babalang palatandaan ng sunburn o dehydration. Kasama sa mga palatandaang ito ang pagkabahala, pamumula, at labis na pag-iyak.

 • Kung ang iyong sanggol ay nagiging sunburn, umalis kaagad sa araw at lagyan ng malamig na compress ang apektadong balat. Tawagan ang pediatrician ng iyong sanggol.

 • Upang matulungan ang iyong sanggol na manatiling hydrated, bigyan ang iyong anak ng formula o gatas ng ina kung sila ay nasa ilalim ng araw nang higit sa ilang minuto. 

 

Ito ay lalong mahalaga upang protektahan ang iyong balat sa pagitan ng 10 am hanggang 4 pm, kapag ang UV rays ay pinakamalakas.


 

MGA PINAGMULAN:

https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/should-you-put-sunscreen-infants-not-usually

Screen Shot 2023-10-03 at 11.31.43 PM.png

However, most kids do not get enough sleep. Without adequate rest, kids are prone to be cranky and tired which could affect their performance. 

 

Here are some ways poor sleep can impact a child: 

 • They might not pay attention or follow directions.

 • They can become moody from being tired.

 • They can be more accident-prone from being less attentive.

On the other hand, good sleep health can show improvements in

 • Attention and behavior 

 • Learning 

 • Mental and physical health

 • And more!

What Are Some Ways Kids Can Sleep Better?

While the number of hours of sleep matters, it is not only about the number. Kids must also get good-quality sleep!

 

Here are some tips for kids to get proper sleep:

 • Sleeping at a consistent time every night and waking up at a consistent time every morning

 • Avoid watching TV, using the computer and other electronic devices at least an hour before bedtime (Using dark mode reduces the exposure to blue light that can keep us up)

 • Don’t drink caffeinated beverages like energy drinks, tea, colas, and caffeine-containing sodas, especially later in the day and at night

 • Eat a well-balanced diet 

 • Many people find that a glass of milk helps them go to sleep, and don’t forget to brush your teeth afterward! 

 • Sleep when the sun is down and get up when the sun is up!

 

Sources:

 

https://health.clevelandclinic.org/recommended-amount-of-sleep-for-children/

https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html 

https://kidshealth.org/en/kids/not-tired.html

https://www.texaschildrens.org/blog/why-sleep-so-important

bottom of page