top of page

Mga bata Una Medikal Grupo
Pagmemensahe sa Kalusugan:
Isang Serbisyo para sa mga Pamilya

Nagsusumikap ang Children First Medical Group na magpadala sa iyo ng mahalagang impormasyon at mga paalala sa ngalan ng opisina ng iyong doktor upang matulungan kang pamahalaan ang kalusugan ng iyong pamilya. 

Acerca de

Luma messaging.png
Luma messaging-8.png

Ano ang Luma? 

Ipinagpapatuloy ng Children First Medical Group ang programa ng pagmemensahe ng text na outreach ng miyembro kasama ang isang bagong vendor, ang Luma Health (Luma), simula Oktubre 2022. Si Luma ayisang patient centered, engagement platform na nagpapadala ng mga awtomatikong paalala sa kalusugan sa mga miyembro. Ang layunin ng mga mensaheng ito ay i-promote ang kalusugan ng pasyente at pataasin ang pakikipag-ugnayan ng pasyente.

Doctor with Patients

Ang galing! Paano ito gumagana?

Ang unidirectional messaging ng Luma Health ay nagbibigay-daan sa opisina ng iyong doktor na mag-text sa iyo, magbahagi ng mga link, numero ng telepono, at iba pang kapaki-pakinabang at naa-access na impormasyon sa mga pagbisita sa kalusugan,  mga pagbabakuna, o mga pagsusuri sa screening gaya ng 

mga antas ng lead. 

Sumangguni sa aming sample na mensahe sa tuktok ng pahina, at ang aming mga FAQ sa ibaba para sa higit pang impormasyon. 

bottom of page