top of page
Picture1.png

Priyoridad ng Children First Medical Group
sa iyo at sa iyong pamilya

Family At Church

Pinahahalagahan ng Children First Medical Group ang mga miyembro nito at ang maraming komunidad na pinaglilingkuran nito. Umaasa kaming maibigay sa aming mga miyembro ang pinakamahusay at pinakapantay na pangangalaga, sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga mapagkukunan ng komunidad at kalusugan. 

Nakolekta namin ang isang holistic at masusing listahan ng mga mapagkukunan ng komunidad upang tulungan ka at ang iyong mga mahal sa buhay. Sumangguni sa button sa ibaba. 

Sumangguni sa mabilis na mga link sa ibaba para sa madaling ma-access na mga mapagkukunan:

Mga referral sa Nutrisyon at Pagkain

Mga Referral sa Pabahay

Mga referral ng buntis at bagong panganak

Transportasyon

Kalusugan ng Pag-iisip, at mga hotline sa pag-iwas sa pagpapakamatay

Ngipin at Paningin

Mga numero ng telepono ng komunidad

Hanapin ang Connect 

Mga Database ng Komunidad

bottom of page