top of page

Muling pagbubukas

IMPORMASYON AT MGA SANGKOL

Use Back to school-2.png

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Opisina ng Edukasyon ng Alameda County

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Contra Costa

School Supplies

LIGTAS NA PAG-IISITA NG MGA PAARALAN

I-access ang mapa ng 'Mga Pagbubukas' ng Mga Distrito ng Paaralan, 'sa ibaba upang makatanggap ng napapanahong impormasyon sa pagbabago ng mga mode ng pagtuturo.

bottom of page