top of page

NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

Vào tháng 9 năm 1994, Children First Medical Group, Inc. (CFMG) được thành lập như một tập đoàn chuyên nghiệp ở California hoạt động như một Hiệp hội Bác sĩ Độc lập (IPA).

CFMG được thành lập như một mạng lưới nhi khoa toàn diện, cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và chăm sóc chuyên khoa nhi cho trẻ em. Các thành viên bác sĩ của CFMG có trụ sở tại bệnh viện tại Bệnh viện Nhi đồng UCSF Benioff và các bác sĩ nhi khoa tại cộng đồng ở khắp các quận Alameda và Contra Costa.

Mạng lưới CFMG đóng vai trò là sự lựa chọn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em trong cộng đồng địa phương, ngoài việc cung cấp dịch vụ giới thiệu chăm sóc cấp ba cho các tiểu bang và quận xung quanh Bắc California và Nevada.

Các chuyên gia nhi khoa CFMG đóng vai trò là mạng lưới giới thiệu nhi khoa ưa thích cho nhiều nhóm y tế khác và IPA.

bottom of page